IZBIRA JEZIKA:  ITALIANO  |  ENGLISH  | RUSKI
 • Računovodsko Finančni Konsulting
 • optimizacija-davcnih-obveznosti
 • Pridobivanje delovnih dovoljenj
 • Tečaji računovodstva in knjigovodstva
 • Ustanavljanje in preoblikovanje podjetij
Sporočilo
 • EU direktiva o zasebnosti

  To spletno mesto uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in drugih funkcij. Z uporabo naše spletne strani, se strinjate, da lahko uporabite te vrste piškotkov na vaši napravi

  Preglejte dokumente "e-Privacy" direktive


racunovodski-konsultingRačunovodski servis Kontroling plus d.o.o.

Družba KONTROLING PLUS d.o.o. opravlja za manjše, predvsem pa za večje naročnike celoviti računovodski servis. Posebno pozornost namenjamo predvsem težjim in zahtevnejšim poslovnim dogodkom. Na vašo željo pripravimo tudi predlog racionalizacije ostalih postopkov v zvezi z vašim poslovanjem. Storitve prilagodimo vaši dejavnosti in vašemu obsegu poslovanja.

Za vas organiziramo in vas naučimo uporabljati informacijski sistem kot podporo vašega poslovanja na vašem sedežu ali pri nas. Za vas pripravljamo tudi medletne bilance, da se lahko še pravočasno pripravite na uspeh konec leta.  Računovodstvo vodimo tudi po posameznih stroškovnih mestih, ločeno zaradi zagotovitve knjigovodske evidence za posamezne projekte (subvencije, državne pomoči). Za vas opravljamo celotno vodenje, lahko pa nam prepustite v obdelavo le določena področja.

Storitve računovodskega servisa zajemajo:

 • vodenje glavne knjige, vodenje glavne knjige po stroškovnih mestih (za posamezen projekt)
 • vodenje analitičnih evidenc saldakontov (odprte postavke kupcev in dobaviteljev ter odprte postavke do drugih)
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun in vodenje blagajniškega poslovanja
 • vzpostavitev registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava medletnih bilanc
 • izdelava zaključnega računa
 • obračun plač in poročanje o izplačanih plačah
 • obračun socialnih prispevkov za zasebnika
 • vodenje evidence materialnega knjigovodstva
 • izdelava raznih poročil in statistik za različne institucije (npr. Banka Slovenije)
 • obračun obresti
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev (subvencij)

Računovodske storitve za posamezna področja

Računovodske storitve lahko za vaše potrebe prilagodimo na način, da za vas opravljamo le storitve za določeno področje. V primeru, da imate že zaposleno osebo, ki za vas opravlja osnovna knjigovodska opravila, lahko za vas le obračunamo in poročamo o izplačanih plačah, ali le obračunamo DDV, mogoče le izdelamo zaključno bilanco na podlagi vaših knjiženj.

Računovodske storitve na sedežu podjetja

Celoten računovodski servis ali le računovodske storitve za posamezna področja izvajamo tudi na vašem sedežu. Zagotavljamo pomoč pri vašem kadru glede kontiranja in knjiženja poslovnih dogodkov. Storitev je primerna za manjša podjetja, ki bi radi svoj že obstoječi kader dodatno usposobili za opravljanje računovodskih storitev na vašem programu. Učinkovito učenje vašega kadra na vašem sedežu ali le kot pomoč pri knjiženju.

Izdelava zaključnih računov

V kolikor si poslovne knjige vodite sami, lahko za vas opravimo le izdelavo in oddajanje zaključnega računa na pristojne institucije (AJPES, DURS). Ob tem vam nudimo tudi pregled vaših poslovnih knjig.

Skrbni pregled podjetja (angl. due diligence)

Razmišljate o širitvi vašega poslovnega modela z nakupom nove družbe, posameznega programa ali/in posamezne poslovne enote? Za vas lahko opravimo skrbni pregled poslovanja novega podjetja ali pa dela podjetja. Pripravimo vam celotno dokumentacijo o vseh razpoložljivih podatkih o poslovanju novega poslovnega subjekta.

Vsak potencialni investitor se mora najprej prepričati, kaj kupuje in kakšne so morebitne pasti in skrite rezerve podjetja, v katerega je pripravljen vložiti. S pomočjo skrbnega pregleda (oz. due diligence) vam pripravimo poročilo, ki zajema ozadje poslovanja podjetja. Poleg tega prikažemo tudi finančno in davčno sliko podjetja ter najpomembnejše poslovne dogodke, ki lahko močno vplivajo na poslovanje podjetja in na koncu na vašo odločitev o postavitvi cene.